แบบฟอร์มการขอเข้าใช้บริการงานบริหารงานทั่วไป

รายงานสถิติ covid-19 โรงเรียนสิงห์สมุทร

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานอาคารสถานที่

คำสั่งกลุ่มบริหารงานทั่วไป2565.pdf

 กำจัดปลวก

เทศบาลตัดกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์

ศิษย์เก่ากลุ่มสิงห์รวมใจ ทาสีกระถางต้นไม้

ทหารจัดโต๊ะเรียนอาคารต่างๆ และปรับปรุงอาคาร

ปิดทางน้ำเสียจาก นย.

แปะสัญลักษณ์จุดตั้งถังดับเพลิง

ประชุมแม่ค้าชี้แจงการเปิดภาคเรียน

อบรมแม่ค้าการใช้งานระบบสติวเดนแคร์

ก่อฐานรองกระถางเฟื่องฟ้า

เคลียร์โรงเกษตร ม.ต้น

ทาสีห้องน้ำนักเรียน

ปลูกต้นไผ่ทำแนวรั้วหลังห้องปกครอง

ก่อรอบต้นไม้อาคารที่พัก

ซ่อมกระถางต้นไม้เกาะกลางถนน

ซ่อมถนนหน้า รร.

ดูแลแปลงเกษตร

ถ่ายรูปทำบัตรแม่ค้าและลูกจ้าง

สาธิตการล้างจานด้วยเครื่องแก่แม่ค้า

ปลูกข้าวโพด ม.ต้น

จัดสวนหน้าโรงพละ ม.ต้น

งานซ่อมไฟฟ้า

งานประปา

เตรียมรับการตรวจประเมินจากสาธารณสุขฯ

บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและตู้น้ำเย็น

ล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำฝั่งม.ต้น

ล้างทำความสะอาดเครื่องกรองฝั่งม.ปลาย

ผบ.ฐานทัพ มอบของขวัญ พร้อมพลทหารทำความสะอาดโรงเรียน

ประชุมนักการ 1 ธ.ค.64

ทาสีและซ่อมแซมผนังอาคารอำนวยการ และอ.ต้น

ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมจำนวน72ต้น 

จิตอาสา ฐท. พัฒนา รร.สส.

รก.เกษตรอำเภอ ดูพื้นที่เกษตร สส.

แก้ไขไฟห้องคอนโทรลหอ55

ตัดกิ่งไม้ใหญ่ฝั่งม.ต้น

ซ่อมท่อประปาฝั่งม.ต้น

ซ่อมฝ้าชายคาตึก 16

เทศบาลปรับภูมิทัศน์หลังโรงอาหาร

กำจัดปลวกหลังห้องกิจการ นร.

กำจัดปลวกห้องสมุด

ติดตั้งพัดลมโดม 61

เทศบาลล้างถังขยะ

กำจัดปลวก

ย้ายห้องสมุด ม.ปลาย

ปรับภูมิทัศน์บ้านพักครู

ทำความสะอาดอาคารที่พัก

ประชุมนักการ 

ทำความสะอาดอาคาร สถานที่

จัดโต๊ะหมู่ 12 สิงหา

ปรับพื้นอิฐตัวหนอน

ซ่อมตาข่ายสนาม

ซ่อมอ่างล้างมือ

ซ่อมรางระบายน้ำถนน

ทาสีป้าย รร

ซ่อมรางม่านและกระดาน

ซ๋อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

ก่อปูนรอบต้นไม้

ติดตั้งป้าย 

ซ่อมแซมถนน ม.ต้น

เคลียร์รางระบายน้ำ

ซ่อมทางเท้า ม.ต้น

เปลี่ยนเสาและปรับซ่อมศาลาหกเหลี่ยม

ขุดลอกเพื่อเตรียมระบายน้ำและปรับหน้าดิน.ต้น

ทำฝ้าอาคาร

ซ่อมแซมหลังคาโรงพละม.ต้น

ตัดถางหญ้าและต้นไม้หลังโรงอาหารม.ปลาย

ซ่อมหน้าต่างอาคาร 

ขนโต๊ะนักเรียน 290 ชุด

ขุดบ่อดักไขมัน

ก่อนอิฐทำที่นั่งรอบต้นไม้

ทำล๊อคและติดป้ายโรงอาหาร

นักโภชนาการทำความสะอาดม.ต้นและม.ปลาย

5ก.ค.64เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉีดพ่นฆ่าเชื้อ Covid

ส่งมอบพัสดุเก่าเพื่อแทงจำหน่าย

ห้องเติมบัตรโรงอาหารม.ต้น

รื้อปรับกำจัดวัชพืชรั้วตาข่ายลานกีฬา

กำจัดปลวก

ติดตั้งเครื่องล้างจานฝั่งม.ปลาย

สาธิตการล้างถ้วยจานชามด้วยเครื่องม.ต้น

ซ่อมแซมปูอิฐตัวหนอนหน้าตึก 

กชธ.ฐท.สส. ให้ความอนุเคราะห์ขุดลอกลำรางระบายน้ำ

กรมโรงงานขอยืมโต๊ะแลคเชอร์

ผอ. และ รอง ฯ ตรวจพื้นที่ ม.ปลาย

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้

ทำความสะอาดโรงพละ ม.ต้น

เทศบาลตัดกิ่ง ปรับพื้นที่ข้างโรงอาหารม.ต้น

ซ่อมหลังคาตึก 16_

ปูหญ้าปรับภูมิทัศน์

ฉีดพ่นสารเคมี ฆ่าเชื้อ

ทำความสะอาดสนามมวย

ฉีดรังแตน

ติดตั้งเตรียมระบบ student care

ทาสีรั้วตะแกรงเหล็กโรงอาหารม.ต้น

กชธ.ฐท.สส. ให้ความอนุเคราะห์ขุดลอกลำรางระบายน้ำ

ปรับเกลี่ยกองขยะ

เตรียมพื้นที่พิธีปลูกต้นไม้

เทพื้นโรงอาหารม.ต้น

เทพื้นหลังโรงอาหารม.ปลาย

สร้างห้องเติมบัตรโรงอาหารม.ต้น

สร้างล๊อคร้านน้ำฝั่ม.ต้น


กรมโรงงานขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะเรียน

ซ่อมหน้าโต๊ะห้องวิทย์

ปลูกกล้วยไม้หน้าอาคารม.4

ขัดพื้นโต๊ะหน้าสำนักงาน

ทำตู้เก็บจาน-ชามโรงอาหาร

ล้างซ่อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ประชุมนักการ

เทศบาลและสมาคมศิษย์เก่าตัดกิ่งไม้และตัด

ติดตั้งเครื่องปั๊มโรงอาหาร

สร้างผนังกั้นกันฝนสาดโรงอาหารม.ต้น

ทาสีราวเหล็กอาคารฝั่ง.ต้น

ซ่อมหลังคาตึก35

ปูหญ้าปรับภูมิทัศน์

Aisติดตั้งสัญญาณwifi

ซ่อมไฟส่องสว่างตามแนวถนน

ขุดลอกสระบัว ปรับปรุงภูมิทัศน์ม.ต้น โดยเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 

ซ่อมอาคารโรงพละ

ดำเนินการซ่อมสายไฟ

ปูหญ้าปรับภูมิทัศน์

ตัดหญ้าสนามม.ปลายโดยเทศบาลเขตรฯ

ติดป้ายประชาสัมพันธ์โควิด

เติม-ล้อมต้นกฤษณา

ขัดสี-ทำสีหน้าโต๊ะ

ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ห้องพัก

จัดห้องสอบ

ขัดสี-ทำสีหน้าโต๊ะ

ซ่อมหลังคาตึก 16

ซ่อมกระเบื้อง ม.1

เปลี่ยนฝาบ่อเกรอะ-สูบสิ่งปฏิกูล

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

บูรณะ ซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์โรงอาคาร ประจำปีการศึกษา2564

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน(ตัดหญ้า-ปรับแต่งกิ่งไม้)

บูรณะซ่อมแซมห้องน้ำฝั่งม.ต้น

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน 

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563

การดำเนินการกำจัดปลวกภายในสถานศึกษา

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มโรงเรียน 

การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ

การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ช่วงปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ

ดำเนินเนินการฉีดพ่นควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)