RUN FOR SK 2020

ด้วย โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กำหนดจัดงานวิ่งการกุศล “ศรีเมืองวิ่งสร้างสุข : Run For S.K. 2020 ”

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และระดมทุนในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่นเพื่อเป็นอาจาริยบูชา 150 ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา

ช่องทางการสมัคร

1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ตามลิงก์ "คลิกเพื่อลงทะเบียนวิ่ง"

2. สมัครด้วยตนเอง อาคารสำนักงานธุรการ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
Download ใบสมัคร ตามลิงค์ "
คลิกเพื่อ download"


สมัครแบบ VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท) ได้รับเสื้อคอปก และสามารถเลือกวิ่งได้ 2 ประเภท
- FUN RUN ( 5 Km.) หรือ Super Mini marathon ( 14 Km. )

สมัครแบบทั่วไป มี 2 ประเภท

1. FUN RUN ( 5 Km. ) โล่ห์รางวัลอันดับ 1-5 แบ่ง ช/ญ (ค่าสมัคร 400 บาท)

2. SUPER Mini marathon ( 14 Km. ) โล่ห์รางวัลอันดับ 1-5 แบ่ง ช/ญ (ค่าสมัคร 450 บาท)

มี 6 รุ่น ดังนี้
- อายุต่ำกว่า 20 ปี

- อายุ 20-29 ปี

- อายุ 30-39 ปี

- อายุ 40-49 ปี

- อายุ 50-59 ปี

- อายุ 60 ปีขึ้นไป

*** รางวัล Over all ชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563


ตัวอย่างเสื้อ

ตัวอย่างโล่รางวัลชนะเลิศ

ตัวอย่างเหรียญรางวัล

เส้นทางการวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร

เส้นทางการวิ่งระยะ 14 กิโลเมตร