Ouderwerkgroep

Ouderwerkgroep

De Sint-Martinusschool bestaat niet enkel uit leerlingen, leerkrachten en een directeur!

Er is ook een sympathieke en gezellige oudergroep die zich inspant om onze kinderen een aangename tijd te bezorgen tijdens hun schoolcarrière.

Als oudergroep willen wij jullie spreekbuis zijn naar directie en leerkrachten toe. Samen maken we tijdens de vergaderingen regelmatig tijd om meningen te delen over nieuwe ideeën. Om wat extra geld in het laatje te krijgen organiseren wij verschillende activiteiten tijdens het schooljaar.

De oudergroep vergadert een 4 à 5-tal keer per schooljaar. Op deze vergaderingen worden activiteiten voorbereid, kleine en grote probleempjes besproken en indien mogelijk opgelost.

Belangrijk op deze vergaderingen is de interactie met directie en leerkrachten. Enkel zo kan de ouderraad mee-leven met het schoolgebeuren.

We zijn nog op zoek naar enthousiaste en creatieve ouders.

Iedereen die zich net dat beetje meer wil inzetten voor de school, kan zich aansluiten bij de oudergroep.

Een greep uit onze activiteiten:

  • een ijsje van de ijskar in september
  • een attentie voor leerkrachten ter gelegenheid van “dag van de leerkracht”
  • helpende handen op het volleybaltornooi, de kiennamiddag en het schoolfeest
  • hotdogverkoop tijdens één van de oudercontacten
  • verkoop van wafels, speculoos of clementines
  • aankoop allerhande didactisch materiaal: kamishibai, stripverhalen, …
  • sponsoring: nieuwe speeltuin, …
  • en nog veel, veel meer…