แนะนำวิธีเข้าเรียน Physics Online
 1. ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบวีดีโอการสอน
 2. ลงชื่อเข้าเรียนตามเนื้อหาที่กำหนด
 3. ศึกษา วีดีโอสอน บันทึกการเรียนรู้
 4. โหลดการบ้าน / ทำการบ้านตามเวลาที่กำหนด
 5. ส่งการบ้าน โดยอัปโหลดไฟล์งาน
 6. เข้าห้องสอบ ตามเวลาที่กำหนด
 7. สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทบทวนเนื้อหา แล้วสอบซ่อม ตามเวลาที่กำหนด
 8. กรณีเข้าสอบไม่ตรงตามเวลาทุกกรณี เข้าสอบซ่อม
การประสานงานใช้ กลุ่ม Line ห้องเรียนฟิสิกส์

ห้องเรียนฟิสิกส์ ออนไลน์ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ ออนไลน์ (PKPT-Model) โดย ครูปรางค์ทอง หงษ์ทอง

เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ สำหรับนักเรียน ม. 3 และ ม.4 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

แจ้งข่าวสำหรับนักเรียน ชั้น ม. 3/12

แจ้งเมื่อ 7 มิ.ย. 63
 • ใช้อีเมลส่วนตัว หรือ โรงเรียนได้
 • K2.1 (ตอน 2) สัปดาห์ที่ 6


แจ้งข่าวสำหรับนักเรียน ชั้น ม. 4/7-9

แจ้งเมื่อ 7 มิ.ย. 63
 • ใช้อีเมลส่วนตัว หรือ โรงเรียนได้
 • K2.2 สัปดาห์ที่ 6-7

แจ้งข่าวสำหรับนักเรียน ชั้น ม. 4/10

แจ้งเมื่อ 7 มิ.ย. 63
 • ใช้อีเมลส่วนตัว หรือ โรงเรียนได้
 • K2.2 สัปดาห์ที่ 6-7