Spoorboekje 2016-2020

Op weg naar een Hart van Prins AlexanderSpoorboekje ‘Op weg naar een Hart van Prins Alexander’

Het in 1968 aangelegde station Rotterdam Alexander, wordt door NS en ProRail in 2018-2020 ingrijpend verbouwd. De aanpak van het station heeft een grote betekenis voor het centrumgebied van Prins Alexander. Verschillende partijen hebben zich aangesloten bij de Alliantie Stationsgebied R'dam Alexander om de stationsomgeving als geheel onder de loep te nemen. Aansluiting wordt gezocht en gemaakt met de herontwikkeling van kantoren aan de Marten Meesweg en het Prins Alexanderplein. Het is de ambitie van partijen de verschillende op zichzelf staande ontwikkelingen met elkaar te verbinden en zo ook de buitenruimte beter in te richten, met herinrichtingsplannen voor zowel de Marten Meesweg als het plein. De Stichting Hart voor Prins Alexander ziet de aanpak van het stationsgebied als een unieke gelegenheid en als opmaat naar het ontwikkelen van een aangename en levendige plek in het kerngebied dat in het Hart van Prins Alexander ligt.

De stichting heeft een programma samengesteld in de vorm van een spoorboekje ‘Op weg naar een Hart van Prins Alexander’. Hart van Prins Alexander is een activiteitenprogramma dat zich de komende jaren focust op het activeren en programmeren van de publieke ruimte op, aan en rond het Prins Alexanderplein en de stationsomgeving.