Вчена ступінь: доктор філісофії з галузі знань "Освіта/педагогіка"

зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»