imaths

Voor wiskunde is het niet altijd even eenvoudig om geschikte ict-tools te vinden.

Op deze webpagina vind je enkele mogelijkheden:

Desmos

Desmos is een handige gratis online tool waarmee je grafische voorstellingen kan tekenen, vergelijkingen kan controleren enz.

Inloggen kan eenvoudig met je Google-account van school.

Op de website vind je ook een opsomming van uitgewerkte Classroom activities, opgeplists per categorie.

EquatIO

EquatIO is een Chrome Extensie die je de mogelijkheid geeft om handgeschreven of ingesproken formules om te zetten naar een digitale wiskundige notatie. Om eenvoudig in te loggen is er een koppeling voorzien met GSuite.

Deze tool is gratis voor leerkrachten en daarnaast bestaan er speciale tarieven voor de leerlingen.

Melanto Calculator

De Melanto Calculator is een uitgebreide online rekenmachine die beschikbaar is in de PlayStore of de Chrome Webstore. Deze tool is gratis en je kan inloggen met je GSuite-account.

Graspable Math

Graspable Math is een Chrome extensie die het mogelijk maakt om wiskundige formules te verplaatsen, om vergelijkingen op te lossen en en aan de slag te gaan met algebra..

Matek

Math Camera Solver is een innovatieve STEM-toepassing die u leert en helpt bij het oplossen van eenvoudige of complexe wiskundige vergelijkingen door een afbeelding van een geschreven of afgedrukte vergelijking te knippen of gewoon door deze met de hand te schrijven op uw touchscreen.

Photomath - Mathway

Photomath is een app die voor jou allerlei wiskundige opdrachten kan oplossen. Scan de opgave en binnen een paar seconden heb je een oplossing.


Mathway is een website met dezelfde functionaliteiten. Plak je wiskundig probleem en je krijgt een uitgewerkte oplossing.

Geogebra

GeoGebra is een uitgebreide website met allerhande tools voor wiskundelessen. Van grafische rekenmachine tot tools voor meetkunde. Op mobile devices kan je de apps van GeoGebra eenvoudig installeren.

wolfram Alpha

Wolfram Alpha geeft je de mogelijkheid om algebra, vergelijkingen, algoritmes enz. op te lossen. Daarnaast kan je ook informatie opzoeken over specifieke wiskundige termen, problemen enz.