iSports

ICT-tools tijdens de les lichamelijke opvoeding? Ja het kan, bekijk zeker onderstaande apps en laat leerlingen ICT in de les LO brengen.

Hudl Technique

De app Hudl Technique biedt mogelijkheden om gemaakte videobeelden vertraagd terug te bekijken (1/2, 1/4 of 1/8 van de originele snelheid). Het is mogelijk om aantekeningen te maken en te bewaren. De app laat toe om tekeningen aan te brengen op de beelden. De app biedt onder meer mogelijkheden om hoeken te bepalen van bepaalde bewegingsacties of fases. Zelfsturing en verhoogde betrokkenheid van leerlingen/studenten die wegens een (tijdelijke) beperking niet ten volle kunnen deelnemen aan de LO-les zijn maar een aantal meerwaardes om deze app te integreren. Door bewegingen van medeleerlingen gericht te observeren en te analyseren werken ze naar een beter resultaat.

Vragen waar leerlingen mee aan te slag kunnen zijn:

  1. Zijn grondcontacttijden bepalend voor de verte/hoogte van een sprong?
  2. Zijn afstoothoeken ter hoogte van de knie bepalend voor de verte/hoogte van een sprong? Geldt dit voor beide benen?