Cyberpesten

Cyberpesten

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten, digitaal pesten of digipesten is het pesten op internet of via een smartphone. Dit om iemand kwetsend materiaal toe te zenden of door kwetsende dingen over iemand te verspreiden met de bedoeling op die manier macht over de persoon uit te oefenen.

Iemand kan op verschillende manieren cyberpesten:

  • Kwetsende of bedreigende teksten via social media.
  • Beledigende foto's, video's of persoonlijke gegevens van het slachtoffer op internet posten.

Waarom?

Er zijn een aantal redenen die pesters gemeen hebben om te starten met cyberpesten.

Verveling

Sommige jongeren pesten gewoon omdat ze zich vervelen. Ze pesten dan gewoon om ergens mee bezig te zijn, niet zozeer om doelbewust te kwetsen. Toch bezorgt het kwetsen hen plezier.

Macht

Iemand pesten kan een gevoel van macht geven. Het geeft een gevoel van controle over anderen. Dat werkt enkel als omstaanders die macht geven, bijvoorbeeld door toe te kijken.

Wraak

Vaak zijn cyberpesters uit op wraak. Ze willen een rekening vereffenen omdat ze zelf gepest worden, of iemand van hun vrienden of familie.

< Oordeel niet over anderen, wanneer je hun last nog niet hebt gedragen. >

Wat zijn RIsico's van cyberpesten?

Als je geplaagd wordt, kun je altijd terug plagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen is voor alle partijen grappig. Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten opletten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden.

Van gewoon pesten overschakelen naar cyberpesten is in deze tijd niet moeilijk. Iedereen heeft de mogelijkheid om iets te posten op het internet. Als het eenmaal op het internet is geplaatst, heeft de eigenaar er geen controle meer over. Dit doorsturen of publiceren is een vorm van cyberpesten.

< Eens online, altijd online. >

Wat zijn gevolgen van cyberpesten?

Cyberpesten is niet alleen schadelijk voor slachtoffers, maar ook voor de pester zelf en voor niet-betrokken jongeren.

Gevolgen voor slachtoffers van cyberpesten

Een eenmalige pestervaring hoeft niet traumatiserend te zijn. Vooral jongeren die herhaaldelijk en op verschillende manieren zijn gepest, hebben last van sociale en emotionele problemen.

Slachtoffers gaan door het pesten zichzelf minder leuk vinden, vertrouwen hun leeftijdsgenoten niet meer en zijn bang om naar school te gaan. Deze emoties en gevoelens kunnen leiden tot verder isolement en diepere depressie en zo nog meer pestgedrag uitlokken.

Gevolgen voor cyberpesters

 • Op korte termijn
    • De schoolprestaties zijn vaak beter dan die van gepeste kinderen
    • Hun populariteit en zelfwaardering zijn vaak groter dan die van gepeste kinderen
    • Klasgenoten bewonderen de pester, maar zijn tegelijkertijd ook bang voor hen. (Schijnpopulatie)
 • Op lange termijn
    • Vooral sociale & emotionele problemen
    • Ze komen vaker met justitie in aanraking, drinken meer alcohol en plegen vaker zelfmoord.

Gevolgen voor klasgenoten

Als niet-betrokken jongeren iemand gepest zien worden, vinden ze school minder leuk. Dit heeft ook tot gevolg dat de focus op het studeren niet optimaal zal zijn. Groepsopdrachten zullen moeilijk zijn omdat dit positieve samenwerking vereist.

Wat is doxing?

Zelfs als je geen socialmedia-account hebt, kan je niet vermijden dat enkele van je persoonlijke gegevens rondslingeren op het internet: een post op een forum, een zoekertje op een tweedehandswebsite of een vermelding op de website van je school/werk bijvoorbeeld. Apart zijn die kleine stukjes informatie weinig waard. Tot iemand met kwade wil ze bundelt en gebruikt voor kwaadaardige doeleinden.

Doxing komt oorspronkelijk van het Engelse woord "docs", dat documenten betekent. Via de techniek van doxing gaat men privégegevens openbaar maken. Dat kan bijvoorbeeld een adres zijn, of een persoonlijk telefoonnummer.

Maar vaak stopt het niet bij het openbaar maken van privégegevens. Men gaat nog een stapje verder omdat men ook oproept om personen lastig te vallen. Dit kan door enkele duizenden tekstberichten via een website te versturen naar het slachtoffer.

Is cyberpesten strafbaar?

In de wet staat geen specifieke bepaling waarin pesten strafbaar wordt gesteld. Toch kan pesten in extreme gevallen in strijd zijn met de wet. Zo kan er sprake zijn van belediging, stalking, bedreiging etc. In deze gevallen kan cyberpesten wel strafbaar zijn.

Tips om cyberpesten tegen te gaan

 1. Persoonlijke gegevens
  • Geef online niet zomaar persoonlijke informatie aan anderen zoals je naam, adres of telefoonnummer.
 2. Opkuisen
  • Houd grote schoonmaak in je lijst met contactpersonen. Verwijder mensen die je niet kent.
 3. Doe niet mee
  • Vragen je vrienden je om mee te doen? Om kwetsende berichtjes of beelden door te sturen bijvoorbeeld? Doe dat niet.
 4. Niet reageren
  • Reageer nooit op pestberichten die ze je toesturen.
 5. Voorzichtig met wachtwoorden
  • Geef je wachtwoorden nooit door aan anderen.
 6. Check je privacy-instellingen
  • Zo voorkom je dat informatie, foto's of video's van jezelf op social media gebruikt worden om je te pesten.
 7. Bewijsmateriaal
  • Als iemand je online pest, bewaar de e-mails of berichten. Neem een screenshot!
 8. Melden
  • Aan een vriend of vriendin.
  • Aan je ouders.
  • Aan de leerlingbegeleiding of leerkrachten op school.
  • Aan de politie (dien klacht in).