Сайт викладача Сергія Бабушка

Вітаю Вас на моєму персональному сайті.

Завідувач відділення, викладач Бабушко Сергій Валерійович,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
ВСП "Шевченківський фаховий коледж Уманського НУС"

Спрямовую свої зусилля на підвищення пізнавального інтересу студентів, на розвиток свідомого ставлення до процесу навчання, до праці. 

Велику увагу приділяю удосконаленню методів навчання, пошуку нових форм, поєднанню вже відомих традиційних методів з новими, використовує різні засоби навчання у тому числі і технічні, максимально поєднує теорію з практикою.