De Witte Vlag

Aanpassingen wegens Corona

De praktijk is wegens de corona-crisis gesloten voor reguliere bezoeken en face-to-face mediations in elk geval tot 1 september 2021.

Wegens hartfalen en epilepsie is de mediator onderdeel van de risicogroep en worden de hoeveelheid contacten tot een minimum beperkt tot het gezondheidsrisico verdwenen is.

Onze welgemeende excuses voor deze onderbreking in de dienstverlening.

Online mediations & financieel

Voor die cases waarbij online mediation een uitkomst kan zijn, zijn de diensten van de praktijk beschikbaar.

Voor cases waarbij u op enig moment een (bijvoorbeeld: echtscheidings-)beschikking van de rechtbanken nodig zult hebben voor (bevestiging van) (deel-) beslissingen, kan de praktijk geen continuïteit waarborgen en raden we u aan een alternatief te zoeken.

Op dit moment start de praktijk geen cases op basis van een toevoeging ( = gesubsidieerde rechtsbijstand) en werken we uitsluitend op basis van voorschotten.

Aangepaste dienstverlening en inkoopvoorwaarden

Gedurende de coronacrisis hanteert de praktijk aangepaste leverings- en inkoopvoorwaarden.

Kortgezegd houden die zo veel in, dat zo lang de Raad voor de Rechtspraak, de rechtbanken, de Raad voor Rechtsbijstand en overige onderdelen van de rijks- en lokale overheden het aanvaardbaar achten om betalingen op te schorten, de praktijk vwb invorderbaarheid van de op haar rustende verplichtingen wegens deze opschortingen en dientengevolge ontstane liquiditeitsproblematiek, tevens opschort.

Bij het onnodig opvoeren en verhogen van kosten, zoals buitengerechtelijke incassokosten en al wat dies meer zij, zal zonder expliciete schriftelijke goedkeuring vooraf van de praktijk, dit aangemerkt en begrepen worden als handelen tegen de door de overheid altijd al geldende verboden van het hanteren van woekerprijzen en zal aangifte bij de autoriteit voor consument en markt gedaan worden.

Tevens zal de praktijk uw bedrijf vervolgens ons reguliere uurtarief (€181,- excl. 21% BTW) in rekening brengen voor het afwikkelen van de aangifte en verhalen van onze schade. Net als bij een aangifte na diefstal in een supermarkt of willekeurige overige detailhandel moet u rekenen op een schadepost per case van €550,- (excl 21% btw) maar waarschijnlijk meer.

De Witte Vlag is een éénmanszaak/ZZP bedrijf en valt derhalve onder reguliere b2c bescherming, er is geen uitsluitingsgrond wegens b2b leveringen.

Nieuwe ontwikkelingen

Omdat de rechtspraak naar alle verwachting nog enige maanden, zo niet jaren gaat nodig hebben om de opgelopen achterstanden in te lopen, is de praktijk bezig met het opzetten van alternatieven voor die cases die juridische interventie behoeven, maar waar geen capaciteit op korte termijn voor vrij gemaakt kan worden bij de rechtbanken.

We kunnen u ook geheel online helpen via: www.debijtenderechter.nl voor eenvoudige juridische cases, waarbij arbitrage snel kan leiden tot soelaas. De doorlooptijden variëren tussen 3 uur en 14 dagen. De tarieven variëren tussen de €25,- en €100,- per partij, per case, excl. externe kosten.