Visie en schoolcultuur

 

Onze school

Kom jij ook naar De Kleurdoos om te ontdekken, te leren, te spelen, te sporten en te beleven? Samen zijn we de school en de Brede school: kinderen, ouders, leerkrachten, opvang, begeleiders,… in onze buurt en onze stad!

Samen maar niet hetzelfde, want iedereen is verschillend. In De Kleurdoos steunen we elke leerling als individu. Onze leerlingen moeten zich goed voelen in hun vel. We leren ze verantwoordelijkheid dragen en stimuleren door ze te vertrouwen als mens.

Bij De Kleurdoos is iedereen welkom. Wij sluiten niemand uit. We garanderen respect voor allen en verwachten verdraagzaamheid van iedereen. Diversiteit is een verrijking; we bestrijden elke vorm van discriminatie. Op die manier willen we onze kinderen laten opgroeien tot burgers van morgen. De Kleurdoos staat midden in de Brede school ‘Buiten de lijntjes’, het netwerk van organisaties die activiteiten aanbieden voor kinderen en jongeren. Een uitgebreid aanbod van sport en workshops, vakantiestages, middagactiviteiten, … biedt verdere ontwikkelingskansen en kwaliteitsvolle ontspanning buiten de schooluren. Alle activiteiten vinden, op enkele uitzonderingen na, plaats op de campus van De Kleurdoos.

Onze school is een open school. Je bent als ouder nauw betrokken bij de schoolgemeenschap. Je krijgt inspraak en kunt meedoen aan tal van initiatieven van de oudergroep. Er is een wekelijks koffiemoment en elk jaar organiseren we evenementen zoals de barbecue, de schoolfuif en de wereldkeuken.

Heb je vragen of wil je meer praktische informatie? Twijfel dan niet om ons te contacteren.


 Dagindeling

We willen graag een “Warme” school zijn. Ouders zijn altijd welkom in de gebouwen van de school. Enkele afspraken:

‘s Morgens komen de kinderen toe tussen 8.30 en 8.45 uur op school. De kinderen gaan onmiddellijk naar de speelplaats. Neem afscheid van je kinderen in de inkomhal (de “Kiss en Move” zone). Blijf als ouder zo kort mogelijk op de speelplaats.
Verwittig de leerkracht indien een ander persoon je kind s ’avonds komt ophalen.

Leerlingen die s’ middags thuis eten komen ten vroegste om 13.15 uur terug naar school.
Om 15.30 uur wachten de ouders hun kinderen op aan de “Kiss en Move” zone.

Voor de vestiging aan de Moutstraat: De ouders halen hun kinderen op langs de achterkant van de school. (Kogelstraat 29).
Gelieve niet aan te bellen! De poort wordt op tijd geopend.

Kleuters Moutstraat en groep 1 Vaartstraat:

8u45: verzamelen van kinderen op de speelplaats

8u45-10u: activiteiten in de klas

10u-10u15: speeltijd

10u15-11u30: activiteiten in de klas

11u30-12u05: refter

12u05-12u40: middagspeeltijd

12u40-14u: activiteiten in de klas

14u-14u15: speeltijd

14u15-15u20: activiteiten in de klas

15u20: naar huis 

Lager Moutstraat en groep 2 Vaartstraat:

8u45: verzamelen van kinderen op de speelplaats

8u45-10u25: 1ste en 2de lesuur

10u25-10u40: speeltijd

10u40-12u20: 3de en 4de lesuur

12u20-12u55: refter

12u55-13u30: middagspeeltijd

13u30-14u20: 5de lesuur

14u20-14u35: speeltijd

14u35-15u25: 6de lesuur

15u25: naar huis 

Op woensdag eindigt de school om 12u20.