Nieuws!

Bedankt voor de 840 zakken frietjes !!

De frietjes worden vrijdag 30 april meegegeven met de kinderen of grotere hoeveelheden kunnen opgehaald worden na afspraak tot 17 uur.

Aanpassingen vanaf maandag 19 april


De algemene uitgangspunten zijn:

 • Zoveel mogelijk activiteiten gaan door in openlucht.

 • Er is zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen.

 • Klasgroepen lager onderwijs worden in het schoolgebouw strikt gescheiden houden

 • We proberen de lokalen zoveel mogelijk te ventileren

Klasdoorbrekend werken kan nog niet gedaan worden.

In de klas hebben de kinderen een vaste plaats.


Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

 • Refter: Warme maaltijden zijn terug toegelaten. De leerlingen lager onderwijs zitten in de refter per klasgroep en krijgen een vaste plaats.

Hier gaan we terug starten met onze werking zoals voorheen. De kinderen zitten per klasgroep, gaan ook op die manier binnen in de eetzaal. Bij het binnenkomen nemen ze metten hun bord. Op die manier vermijden we dat ze veel door elkaar moeten lopen.

Afstand van anderhalve meter hoeft niet meer in de eetzaal.

We zorgen we voor constante ventilatie.

 • Speeltijden: de school doet maximale inspanningen om de klasbubbels zoveel als mogelijk gescheiden te houden.

Er moet niet meer gespeeld worden in zones.

De kinderen spelen volgens een beurtrol in een bepaalde zone (bijvoorbeeld op de speelheuvel). Ze spelen nu wel op hun voorzien plaats. Op die manier houden we kinderen toch wat gescheiden.

 • Mondmaskers: De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen binnen steeds een mondmasker op school, waar ze zich ook bevinden en buiten als de afstand van 1,5 m niet kan worden gegarandeerd. Voor het zwemmen mogen ze het mondmasker afdoen vanaf het verlaten van de kleedkamer. De school voorziet in de mondmaskers.

 • Opvang en studie: Normale werking.

De voor- en naschoolse opvang verloopt zoals voorheen.

Kleuters en lagere schoolkinderen houden we wel nog gescheiden. De kinderen spelen zoveel mogelijk buiten.

Nog altijd een oproep om de kinderen niet langer dan nodig in de opvang te laten.

De studie gaat nog niet door. De kinderen zitten van verschillende klassen te dicht bij elkaar in een te kleine ruimte.


 • Uitstappen: De ééndaagse klasuitstappen kunnen enkel per klas doorgaan, zowel binnen als buiten. Meerdaagse klasuitstappen zijn alvast verboden tot 16 mei 2021.

Hier wachten we nog wat af ... meerdaagse uitstappen zijn reeds uitgesteld.

Schoolreizen is nog even afwachten.


 • Ouders: Ouders (en grootouders) mogen niet binnen op school, ook niet voor inschrijvingen. Alles moet digitaal of telefonisch verlopen.

Mogen we vragen ook de kleuters 's morgens af te zetten aan de schoolpoort.

Ouders mogen niet op het schooldomein.

Enkel voor de nieuwe peuters die maandag starten maken we uitzondering. Ook aan deze ouders wordt gevraagd het afscheid kort te houden.

Bij het ophalen van de kinderen geldt dezelfde regel als voorheen: blijf niet praten op de speelplaats.

 • Externen op school: Enkel essentiële derden zijn op school toegelaten: CLB, stagiairs, therapeuten, persoonlijke assistenten, revalidatiecentra, ondersteuners…

 • Leerlingen of volledige klas in quarantaine: Het CLB blijft hierover beslissen.

Warme dank voor jullie medewerking en begrip!

Wat als je kind ziek is...

Wil altijd de directie op de hoogte brengen! 0476/286588feb 2021 - Mag je kind naar school kleuter.pdf
feb 2021 - Mag je kind naar school lager.pdf

Even koekeloeren in onze kleuterklas

lunch van de dag

deze maand op de kalender

April

Iedere donderdag : zwemmen voor klas 3 en 4

30 april : rapport voor lager

30 april: frietjes worden meegegeven met de kinderen of worden opgehaald

nieuwsbrieven

jaarthema

Met ons jaarthema nemen we de kinderen een heel jaar mee

met onze vleugels van geluk!

sfeerbeelden

Een dag op de marialoopschool
Sfeerbeelden