VERO-route

Algemeen

...

Verkeerseducatieve route (VERO)

Steeds meer gemeenten richten één of meerdere verkeerseducatieve routes in op hun grondgebied. Verkeers- en mobiliteitseducatie blijft al lang niet meer beperkt tot de klassieke verkeerslesjes in de klas. Leerlingen oefenen hun verkeersvaardigheden eerst op de speelplaats en daarna in het echte verkeer.

Een verkeerseducatieve route of VERO is een route in de schoolomgeving waar leerkrachten (en ouders) regelmatig met de leerlingen kunnen gaan oefenen. Er bestaan VERO’s voor fietsers en voor voetgangers.

Mobiel 21 legt in overleg met gemeente en scholen een of meerdere routes vast en ontwikkelt een kant-en-klare lesbrochure waarmee de leerkrachten op pad kunnen gaan. Zij hoeven niet steeds de hele route af te leggen; per verkeerssituatie is er een aparte lesfiche met informatie en oefeningen.

Op die manier leren kinderen en jongeren veilig deelnemen aan het verkeer: ze passen het verkeersreglement toe, leren de betekenis van verkeersborden en leren omgaan met reële gevaren. Vaak laat de gemeente de VERO bewegwijzeren. Zo is het niet alleen gemakkelijker voor ouders en leerkrachten, maar worden andere weggebruikers gewezen op de mogelijke aanwezigheid van een groep leerlingen.

DOELGROEP: vanaf de laatste kleuterklas (voetgangers) en de derde graad lager onderwijs (fietsers) tot en met de eerste graad secundair onderwijs.

...