De MOS-zuil

...

De werking van / met de ‘milieuzuil’

(deel 1)

De MOS-zuil vertelt aan de kinderen

dat we een MOS-school zijn

dat we samen proberen zorg te dragen voor het milieu (in al zijn aspecten)

dat we zoveel mogelijk kleine en grote activiteiten moeten proberen te doen die een sticker opleveren.

...

De stickers:

De thema's:

- Energie -

- Natuur -

- Mobiliteit -

- Afval -

- Water -

...

De werking van / met de ‘milieuzuil’

(deel 2)

Per activiteit kan in de klas ook een puzzelstuk verdiend worden. Zo kunnen we op elk moment goed zien hoe milieugezind we bezig zijn :-)

Met de stickers streven we per klas, maar ook met de hele school naar een bepaald aantal stickers.

Per behaald streefdoel wordt de klas of de hele school beloond!

Ideeën voor 'milieugelinkte' beloningen zijn altijd en van iedereen welkom !