5LS

schooljaar 2018 - 2019

...

Stap 1

Een bevraging bij de leerlingen van 5LS:

a) Over welk(e) onderwerp(en) zou je graag willen lezen ?

b) Wat voor soort teksten wil je het liefst gaan lezen ?

ONDERWERPEN-TOP 1O

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

...

TEKSTSOORTEN-TOP 1O

Informatieve tekst:

Wil iets meedelen, wil informeren.

Voorbeelden zijn: krantenartikel, schoolboek, bijsluiter bij medicijnen ...


Ontspannende of diverterende tekst:

Heeft als doel te ontspannen, te entertainen.

Voorbeelden zijn: roman, stripverhaal ...

Activerende tekst:

Wil iemand beïnvloeden in zijn handelen, wil iemand aansporen tot een bepaalde actie. Voorbeelden zijn: uitnodiging, folder, advertentie ...

Persuasieve of overtuigende tekst:

Wil iemands gedachten, mening of ideeën beïnvloeden. Voorbeelden zijn: pamflet, betoog, recensie, artikel...

Emotieve of expressieve tekst:

Wil de gevoelens van de schrijver uitdrukken.

Voorbeelden zijn: gedicht, liefdesbrief, dagboek ...

Andere:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

...

Er zijn ook verschillende leesstrategieën

Oriënterend lezen

Jullie proberen de context van de tekst te bepalen = zoveel mogelijk gegevens te bekomen om de bedoeling van de tekst te vinden.

Wat voor soort tekst is het?

Wie is de auteur?

Voor welk publiek is de tekst bestemd?

Globaal lezen

Voor je de tekst helemaal doorleest, bekijk je eerst de opmaak van de tekst. Je kijkt naar

de titel en tussentitels,

de algemene lay-out (opbouw van de tekst met alinea's, afbeeldingen...),

de cursief of vet gedrukte woorden en zinnen.

Hierdoor leer je al veel over de inhoud en bedoeling van de tekst zonder hem echt helemaal te lezen.

Zoekend lezen

Je leest de tekst om informatie te vinden. Je dwaalt met je ogen over de tekst en je leest nauwkeurig dat tekstgedeelte dat de informatie bevat die je zoekt.

Intensief lezen

Je bekijkt eerst de opmaak van de tekst (zoals bij globaal lezen). Daarna

lees je de tekst heel grondig en aandachtig,

ga je het centrale thema van de tekst na,

let je op de structuur (inleiding, midden, slot),

ga je het onderwerp van elke alinea na,

onderscheid je hoofd- en bijzaken van elkaar,

zorg je ervoor dat je alles goed begrijpt.

Kritisch lezen

Je vormt over de tekst je eigen oordeel. Je maakt een onderscheid tussen feiten en meningen, je kijkt of alles klopt en correct is.

Genietend lezen

Je leest de tekst op je eigen tempo en voor je plezier. Je wil jezelf ontspannen.

...

Overzicht bevraging

...

...

...

Enkele conclusies:

De meeste leerlingen van 5A lezen graag

boeken die gaan over dieren en tegelijk ontspannend zijn (1ste keuze)

boeken die gaan over dieren en tegelijk informatief zijn (2de keuze)

De meeste leerlingen van 5B lezen graag

boeken die gaan over dieren en tegelijk ontspannend zijn (1ste keuze)

boeken die gaan over dieren en die leiden tot actie (dierenorganisaties, zorg voor dieren, dierenparken, …) (2de keuze)

De meeste leerlingen van 5C lezen graag

boeken die gaan over dieren en tegelijk ontspannend zijn (1ste keuze)

boeken die gaan over dieren en tegelijk informatief zijn (2de keuze)