Boekensnoepen

...

Wat is boekensnoepen ?

Het boekensnoepen speelt in op

a) de combinatie van de aanwezigheid van ouders bij het begin van elke schooldag én

b) het dagelijks 'ritueel' in elke klas waarbij boekentassen worden leeggemaakt en lessenaars worden geschikt.

De boekensnoepertjes missen geen les en de boekentas wordt door een bereidwillig klasgenootje meegenomen.

Op een geschikte en rustige locatie (bijvoorbeeld de refter) verzamelen de leesouders en de boekensnoepertjes. Alle materialen: boekjes, leeswijzers, stappenplannen, volgfiches, ... liggen klaar !

...

...