Afstandsleren in SGFV

Intro: waarom?

We staan voor een serieuze uitdaging. Het corona-virus heeft het land in zijn greep. Vanuit het ministerie wordt verwacht dat we "het leerrecht" van de kinderen respecteren.

Deze opdracht proberen we in de scholengemeenschap als een uitdaging te zien.

Hoe pakken we het aan?

We beschikken over een digitale omgeving waarbij samenwerken centraal staat. Alle personeelsleden hebben een account, alle leerlingen hebben een account en de software is laagdrempelig. Google Classroom is de tool bij uitstek om dit soort onderwijs te organiseren. Daarnaast zijn er naast Classroom nog heel wat tools die het mogelijk maken om onderwijs op afstand te realiseren.

Waarom deze site?

Op deze site verzamelen we handleidingen, instructiefilmpjes en een heuse FAQ om dit verder te realiseren. Heb je toch problemen? Geraak je niet verder? Neem dan contact op via de pagina 'Hulp nodig?'