Bloemendaal

Basisschool Bloemendaal

Sinds 1951 bestaat onze school in de wijk Bloemendaal. De huidige school ontstond door de samensmelting van een aparte jongens- en meisjesschool begin de tachtiger jaren.

Met ongeveer 370 kinderen is dit een middelgrote school . Door de geleidelijke toename van het aantal kinderen, en de eisen die het huidige onderwijs stelt, werd de school in de periode 2003 – 2005 grondig gerenoveerd. Hoofdaccenten waren de verbetering van:


 • het pedagogisch comfort (voldoende ruime lokalen)
 • de veiligheid
 • de hygiëne (vernieuwing van alle sanitaire installaties, efficiënt te onderhouden)
 • de sportaccommodatie (het bijbouwen van twee gymzalen, kleedruimten, douches).

Welke school zijn we?

Welbevinden, betrokkenheid en een rijk aanbod zijn kernbegrippen die dikwijls in het ervaringsgericht onderwijs gehanteerd worden. Vanuit ons schooleigen christelijk pedagogisch project vullen we deze begrippen verder in.

 • Een kind moet zich 'goed voelen' om tot ontwikkelen te komen of om te leren. Welbevinden is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Dit kan alleen als er een verbondenheid is tussen de kinderen, de school (leerkrachten - zorg - directie) en de ouders. Hoe beter we elkaar kennen, hoe beter we kunnen samenwerken!
 • Een kind is betrokken bij de schoolwerking als het geconcentreerd , aangehouden en tijdvergeten bezig kan zijn, als het zich openstelt, zich gemotiveerd voelt en geboeid is door wat gebeurt, als het een sterke voldoening ervaart....
 • Om tot volle ontwikkeling te komen is een rijk aanbod nodig: afwisseling in hoeken, gevarieerde werkvormen, voldoende materialen, eigen inbreng van de kinderen en een controle of alle ontwikkelingsdoelen of eindtermen aan bod komen.

Ruimte

Onze school heeft ruime en lichte klas- en zorglokalen, een uitgeruste eetzaal, twee nieuwe sportzalen.

We hebben veel buitenspeelruimte:

 • een speelplaats voor onze jongste kinderen met speeltuigen,...
 • Een grote verharde speelplaats met een minivoetbalveld en basket.
 • drie overdekte speelplaatsen

Kwaliteitsvol onderwijs

Kinderen optimale kansen bieden is ons streefdoel. In de kleuterschool wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd. In de lagere school werken we gericht aan de leerdoelen van de leerplannen.

Cruciaal is het stappenplan zorgbegeleiding. Kinderen (kleuters en lagere school) waar ouders, leerkrachten of andere begeleiders zich zorgen maken omdat men een achterstand vermoedt, worden binnen de week op een klassenraad besproken, waar we mee zoeken naar aangepaste begeleiding. Hiervoor kunnen we beroep doen op ongeveer twee full-time zorgbegeleiders.

Het leerkrachtenteam heeft ruime mogelijkheden om zich bij te scholen waar nodig. Zo krijgen we een team dat, gezien de verschillende interesses, ervaringen en bekwaamheden, een ruime visie ontwikkelt op leerproblemen.

Opvangmogelijkheden

 • Onze school biedt opvangmogelijkheden vanaf 7.15 u. tot 17.45 u. (op woensdag tot 13 u.)
 • Tijdens de middag is mogelijkheid voor de kinderen om te blijven ineten.
 • Aansluitend op de schooluren organiseert de Gemeentelijke Academie Schoten een cursus notenleer (inlichtingen hierover kan u krijgen via de academie: (03 685 02 56 - academie@schoten.be)
 • De gemeentelijke sportdienst organiseert na de schooluren 'sportzap' in onze gymzaal. Vanaf wij de planning doorkrijgen van de sportdienst, bezorgen wij deze aan u via uw kinderen, zodat u kan inschrijven, indien gewenst.