Elshout

Welkom op onze pagina van de ervaringsgerichte leefschool Elshout (wijkafdeling van de basisschool Bloemendaal) .

We willen de unieke ligging van deze school, de kleinschaligheid en de sterke band tussen thuis en school verbinden met een sterk pedagogisch project : ervaringsgericht werken in leefgroepen.

Op deze pagina kan u al heel wat te weten komen, maar voor meer informatie surft u best naar www.leefschoolelshout.be

Unieke ligging

De school ligt in een zeer rustige omgeving, onder dennen en eiken in de wijk Elshout, het kruispunt tussen Brasschaat, ‘s-Gravenwezel, Sint-Job en Schoten. In deze groene oase is onderwijs ‘in open lucht’ vanzelfsprekend. De verbondenheid met milieu en natuur blijkt uit het MOS certificaat dat deze wijkschool reeds behaalde (Milieu Op School, uitgereikt door de provincie Antwerpen).

Kleinschaligheid

Het recente gebouw werd ontworpen voor maximum 40 kinderen, en wordt uitgebreid met een minicrèche voor ongeveer 14 kinderen. Door de goede samenwerking met het aanpalende wijkcentrum beschikken we daar over een aparte lokaal, dat dienst doet als ruimte voor de voor- en naopvang en als refter. Voor gym gaan we op woensdag naar de hoofdschool. Onze oudste kleuters zwemmen in het zwembad Sportoase van Schoten – Brasschaat.

Sterke band thuis – school

We zoeken naar mogelijkheden om de het schoolleven zo goed mogelijk te laten accorderen met het familieleven ( kinderopvang op dezelfde locatie, uitbreiding voor- en naschoolse opvang, slaapklasje. Tegelijk streven we naar een volwaardige inspraak van ouders bij de ganse werking: de schoolorganisatie, werking en realisatie van het pedagogisch project.

Een sterk pedagogisch project:

Werken in leefgroepen

Een leefgroep is een klasorganisatie waarbij we ervoor zorgen dat kinderen van 2,5 j. tot 5 jaar samen in één, niet te grote klasgroep samen leven en werken. We geloven dat we hierdoor

  • meer rust in de klas brengen
  • de kinderen meer van mekaar kunnen laten leren
  • beter kunnen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind
  • het positieve zelfbeeld van het kind kunnen ontwikkelen
  • de sociale vaardigheden ruimer kunnen ontwikkelen
  • zeker en vast de kinderen ook voldoende kunnen laten leren en ze stevig kunnen voorbereiden op de eerste klas.

Ervaringsgericht werken

  • We geloven dat we de ontwikkeling van je kind optimaal kunnen stimuleren als we uitgaan van het welbevinden ( zich thuis voelen, spontaan zijn, genieten, vertrouwen hebben, …) en van de betrokkenheid (interesse, geconcentreerd, genieten van het ontdekken, …) die je kind toont bij het schoolgebeuren.
  • We vertrekken vanuit de belangstellingswereld van het kind.
  • We bieden een rijke en stimulerende leeromgeving (leerhoeken, takenbord, kringgesprekken, doe-momenten, ..).
  • We leggen nadruk op samenwerken en ontwikkelen van sociale vaardigheden

Meer info bij Sofie Dirix pedagogisch directeur , sofie.dirix@sg-kbs.be of telefonisch: 03 6587945.