Розробка проектів на Visual Basic

Дистанційний курс з програмування

Доступне та цікаве навчання для дітей


Про курс

Під час навчання на курсі «Розробка проектів на Visual Basic» учні у стислій формі знайомляться з особливостями створення програм у середовищі Visual Basic та вивчають технологію проектно-орієнтованого навчання на прикладі розробки творчого ігрового проекту (комп’ютерної гри «Експедиція»).

Програма навчання направлена не на вивчення всіх елементів програмування, а на поєднання основ програмування з виконанням цікавих творчих проектів.

В основу методики викладання покладено задум по створенню гри-експедиції. Під час розробки гри вивчається необхідний теоретичний матеріал, приводяться приклади використання інструментів середовища розробки, проводиться поточне тестування на перевірку засвоєння матеріалу. По завершенню навчання на учень презентує створену власноруч гру, яку потім учні демонструють на конкурсах з інформаційних технологій.

Методика вже була неодноразово застосована при підготовці учнів гуртка «Програмування» ЦНТТМ «Сфера» Оболонського району м.Києва до участі у міських конкурсах з інформаційних технологій, що проводилися в місті Києві останні роки, та її використання показало гарні результати - учні ставали призерами цих конкурсів.


Для кого цей курс

Навчальна програма розрахована на учнів 8-11 класів, які бажають навчитися програмуванню, мають вільний час для навчання та готові для самостійних практичних робіт.


Програма курсу

По мірі навчання учням пропонується можливість познайомитися з основами сучасної технології програмування .NET (вивчаються основи об'єктно-орієнтованого програмування на основі мови Visual Basic). За час навчання учні познайомляться з елементами інтерфейсу середовища Visual Basic; з базовими алгоритмічними конструкціями та їх реалізацією на мові Visual Basic; з основними компонентами середовища Visual Basic; із технологією створення додатків для Windows, а також найпростіших ігор.


Теми, що вивчаються:

Теми з програмування:

· Сучасні комп'ютери та мови програмування
· Знайомство з Microsoft Visual Basic 2010 Express
· Основи створення програм Windows Forms
· Алгоритми, реалізація базових алгоритмів на мові Visual Basic
· Типи даних та змінні в мові Visual Basic

· Введення та виведення даних
· Робота з числами та математичними операц
іями
· Робота зі строками (текстом)
· Засоби налагодження програм
· Використання циклів
· Таймер та анімація
· Робота з масивами (набори дани
х)
· Додатки з кількома формами
· Публікація програм на інші комп'ютери
· Збираємо все разом - написання простої гри

Теми з проектної роботи:

· Етапи роботи над проектом
· Форми представлення проекту
· Підг
отовка портфоліо
· Авторське право
· Пошук інформації з Інтернеті
· Вимоги до письмових робіт

· Оформлення проекту
· Представлення та захист проекту
· Аналіз результатів роботи над проектом

Як проходять заняття

Дистанційні заняття

Основною формою навчання на курсі є дистанційна форма. При дистанційній формі учні вивчаються навчальний матеріал самостійно (дивляться відео уроки, читають текстові лекції, виконують тестові завдання). Також у такій формі проходять практичні роботи - учні виконують практичну роботу на своєму власному комп'ютері.

Програма курсу побудована таким чином, що кожна тема вивчається протягом кількох занять різного типу - теоретичне заняття, практичне, самостійна робота та консультація. Всі ці типи занять передбачають роботу за комп'ютером. При цьому більшість з них може виконуватися без допомоги викладача, звісно при умові гарно підготовлених навчальних матеріалів. Лише консультації потребують співпраці з викладачем. Учні можуть задавати питання викладачу у дистанційному режимі (за допомогою електронної пошти, чату, форуму тощо).


Заняття у комп'ютерному класі

За бажанням і при відсутності карантинних обмежень, отримати відповіді на всі питання учень може у комп'ютерному класі. Такі заняття проходять 2 рази на тиждень у другій половині доби, тобто після школи. Орієнтовний розклад занять - вівторок та четвер з 18:00 до 19:35. Заняття будуть проходити в Центрі науково-технічної творчості молоді "Сфера" (м.Київ, Оболонь) в лаб. 20. У класі кількість місць обмежена, тому в залежності від кількості бажаючих можливо групу буде поділено та буде складено графік відвідування.

Що потрібно для навчання

Від учнів не вимагається попереднього знання основ алгоритмізації чи програмування. Але в курсі передбачається, що учні володіють елементарними навичками роботи з мишею і клавіатурою, навичками роботи з операційною системою, мають уявлення про використання стандартних програм операційної системи Windows, мають навички набору тексту в текстовому редакторі, уміють виконувати прості операції з даними на дисках.

Навчальні проекти виконуються у середовищі програмування Microsoft Visual Studio. У методичних матеріалах (відео уроках, скріншотах, текстових завданнях) використовується версія Visual Basic 2010 Express. Цю версію можна встановити як на нові, так і на застарілі комп'ютери. Але за бажанням для виконання завдань можна використовувати останні версії середовища Visual Studio, наприклад, Visual Studio 2019.

Також під час роботи над власним проектом доведеться працювати з такими програмами: текстовий редактор Microsoft Word, графічний редактор Paint або Adobe Photoshop, а також браузером для доступу до мережі Інтернет.

Результати

Після завершення курсу учні повинні:

- знати поняття алгоритму, способи подання алгоритмів, базові типові конструкції алгоритмів;

- знати етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера;

- знати поняття програми, середовища програмування;

- розуміти концепцію візуального програмування;

- набути досвід організації роботи по створенню творчих проектів;

- вміти здійснювати пошук в Інтернеті інформації, потрібної для власного проекту;

- вміти використовувати середовище програмування для створення власних програм.


Вартість

Курс є безкоштовним.


Автор курсу

Кириленко Наталія Сергіївна

Керівник гуртка - методист відділу "Інформатика та обчислювальна техніка" навчального закладу позашкільної освіти ЦНТТМ "Сфера" м.Києва.

Досвід роботи викладачем інформатики - більше ніж 20 років. Основний напрямок работи - програмування та проведення творчих конкурсів. У власному портфоліо багато програмних розробок для підтримки роботи викладача інформатики, веб-сайтів для проведення конкурсів, авторські методики навчання та підручники.

Паралельно з роботою викладачем працювала програмістом у IT компаніях, в тому числі і міжнародних.

E-mail: naki@sfera.org.ua

Як записатися на курс?

Якщо Ви вирішили навчатися на курсі, Вам необхідно заповнити Google-форму

(Увага! На формі у полі "гурток" обираєте - "Розробка проектів на Visual Basic")

Наші контакти

Центр науково-технічної творчості молоді «Сфера»

Україна , м. Київ , 04210
пр. Героїв Сталінграду, 18

Тел / факс: 412-06-82

E-mail: cnttm@sfera.org.ua

WWW: http://sfera.org.ua