สามารถเข้าถึงได้ที่ gg.gg/classpe หรือ สแกน QRCode ได้ค่ะ

ครูพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี