นายประมวล ศรีบูจันดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม


แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์จาก งานสถานศึกษาปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ หากนักเรียนที่สมัครแล้วไม่มีชื่อเข้าสอบจัดชั้นเรียน สามารถติดต่อได้ที่ห้องวิชาการ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 (ก่อนเวลา 8.30น.) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ไม่มีการสอบ)

กดที่ลิ้งนี้👇ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4