ถ.ถีนานนท์ ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000โทรศัพท์ : 08-3996-4944E-mail : plansesa24@gmail.com

         นายชริน พลตื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน