“มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจ สุจริตโปร่งใส ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว”

ระบบแจ้งซ่อมสนง.

BigData ฐานข้อมูลโรงเรียน

ระบบเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สนง.

DMCระบบจัดเก็บข้อมูลนร.

สถานะการแจ้งซ่อม

สถานะการเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์สพม.แพร่