ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ฉบับใหม่ ม.1และม.4 ห้องเรียนทั่วไป 2566

-สามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ในเว็บรับสมัคร http://122.154.34.173/freshy/    เท่านั้น

การกดส่งใบสมัคร  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ให้กดครั้งเดียวแล้วรอสักครู่ ห้ามกดย้ำๆ ตอนบันทึกใบสมัครเพราะข้อมูลจะถูกบันทึกหลายระเบียน!!!

***หลักฐานการสมัคร ไม่ต้องอัพโหลดในระบบ ให้อัพโหลดเฉพาะรูปถ่าย

-เลือกวันสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 (ไม่ต้องมายื่นหลักฐานการสมัครที่โรงเรียน) ให้นำเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครมายื่นในวันสอบคัดเลือก

-ผู้สมัคร ที่สมัครก่อนเวลา 16:30 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ได้ในวันทำการถัดไป ส่วนผู้ที่สมัครหลังเวลาดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในอีก 2 วันทำการ

-โดยศึกษาคู่มือและระเบียบการรับสมัครการรับสมัครด้านล่าง (ตัวอย่างคู่มือปีการศึกษา2566)

1.ให้อ่านระเบียบการให้ละเอียด 

2.ศึกษาคู่มือการรับสมัครจาก Link https://shorturl.asia/7udnP  หรือแบนเนอร์ด้านล่าง

3.เข้ากรอกข้อมูลเว็บรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566   ตอนเข้าสมัครควรดูเลขบัตรประชาชนและวันเกิดให้ถูกต้องเพราะถ้าผิดจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้อีก

4.ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ตรงกับหลักฐาน และ เมื่อเสร็จสิ้นอย่าลืมพิมพ์ใบสมัคร (ศึกษาในคู่มือ)

5.เสร็จสิ้นวันกรอกข้อมูล 15 มีนาคม  2566  เวลา 16:30 น. เท่านั้น

*ข้อควรระวัง พิกัด อีเมล  และความสามารถพิเศษ ถ้ายาวมากจะไม่สามารถปริ้นใบสมัครได้ ถ้าไม่แน่ใจใส่ขีด(-) ได้   หากมีปัญหาให้ส่งข้อความสอบถามได้ในเพจ senafans โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

**ขอให้ตรวจสอบรายชื่อในวันถัดไป เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสมัครเสร็จสมบูรณ์ ผ่านหน้าเพจ senafans โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" กรณีไม่มีรายชื่อให้แจ้งทาง Inbox เพจ senafans โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"