กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

การให้บริการการจัดประชุมออนไลน์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสังกัด สพม.กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566


กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเจ้าหน้าที่สพม.กำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 30 พฤภาคม 2566


ตารางกิจกรรมการจัดประชุมออนไลน์

ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

https://lin.ee/SU2VfGu  กดเพิ่มเพื่อนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ที่นี่
คู่มือการใช้งานระบบ LINE OFFICIAL ในชื่อ “SPM.KPP” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร   คลิ๊กที่นี่