กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

https://lin.ee/SU2VfGu กดเพิ่มเพื่อนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ที่นี่

ภาพกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
(Data Management Center : DMC)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ภายใต้กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ผู้บรรยาย : นายธนิตย์ สุขโข
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 3/2564
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 3/2564 ด้วยระบบ VDO Conference เพื่อมอบนโยบายสำคัญและเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร