ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพม.นครพนม  ปีการศึกษา2567

ประกาศนโยบายรับนักเรียน สพม.นครพนม ปีการศึกษา 2567.pdf

ประกาศแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567.pdf

ประกาศเขตพื้นที่บริการและคุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกาา 2567

ประกาศเขตพื้นที่บริการและคุณสมบัตินักเรียน ปีการศึกษา 2567.pdf

ประกาศสัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2567

ประกาศสัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567.pdf

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้กับเด็กพิการ ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2567.pdf

สถิติผู้เข้าชม