Maleta Maker

La maleta Maker permet el replantejament de l'ús del robot no només com a recurs sinó com a projecte de creació pròpia que implica l'alumne en totes les fases des del disseny fins a l'elaboració i l'avaluació del procés. Els alumnes no només són consumidors sinó també creadors - prosumidors. Aquest moviment maker no només rau en l'àmbit de la robòtica sinó en tots els processos on els alumnes han de ser els pensadors d'allò que necessiten i que requereix una mirada a l'entorn proper, a les demandes que se'n deriven d'aquest i a la necessitat de crear per a actuar i canviar o millorar una situació concreta.

Préstec maleta maker

La maleta Maker TAC-Art consta de 5 exemples de robots creats amb material reciclat, sobretot envasos. Aquests tenen un objectiu diferent cadascun però tots tenen un kit amb placa per a programar. Estan tots orientat a l'àmbit artístic per la seva funcionalitat i a la vegada pel seu disseny.

Aquesta maleta permet als alumnes des del plantejament del què hi ha dins del robot?, per què fa el que fa? fins a l'elaboració pròpia d'un.

En breu, afegirem una proposta didàctica per a la intervenció a l'aula amb aquesta maleta.