โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัตการฟื้นฟูวิชาการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

**กรุณาชำระเงินผ่านหน้าเคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น**

รุ่นที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (การตอบกลับ)

รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (การตอบกลับ)

รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (การตอบกลับ)

รุ่นที่ 4 วันที่ 19 ตุลาคม 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (การตอบกลับ)