Subvencions FEV

Convocatòria 2018

CALENDARI

  • Sol·licitud: Fins a l'1 de desembre del 2017 a les 23:59h
  • Esmenes: Fins al 8 de desembre del 2017 a les 23:59h
  • Resolució: Consell FEV 4 de febrer del 2018
  • Justificació: Fins al 14 de setembre del 2018 a les 23:59h

CALENDARIO

  • Solicitud: Hasta el 1 de diciembre de 2017 a las 23:59h
  • Subsanación: Hasta el 8 de diciembre de 2017 a las 23:59h
  • Resolución: Consell FEV 4 de febrero de 2018
  • Justificación: Hasta el 14 de septiembre de 2018 a las 23:59h

DOCUMENTACIÓN

¡NOVEDAD!:Añadidos los baremos de puntuación


FORMULARI DE JUSTIFICACIÓ| FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN