Subvencions FEV

Esta és la pàgina que contindrà tota la informació relativa a les subvencions FEV. Consulta ací les bases, descarrega't la documentación, etc.

05/02/2018: Publicada la resol·lució de la convocatòria de subvencions FEV 2018 i projecte 1% de cooperació

15/12/2017: S'obri el termini de presentació de projectes de cooperació per a la donació del 1% del pressupost

10/12/2017: Molta sort a tots els agrupaments que heu presentat projectes! En el Consell del 4 de febrer del 2018 es publicara la resolució

05/12/2017: Ja estan totes les peticions d'esmenes enviades. Revisa el teu correu electrònic!


Esta es la página que contendrá toda la información relativa a las subvenciones FEV. Consulta aquí las bases, descárgate la documentación...

15/12/2017: Se abre el plazo de presentación de proyectos de cooperación para la donación del 1% del presupuesto

10/12/2017: ¡Mucha suerte a todos los grupos que habéis presentado proyectos! En el Consell FEV del 4 de febrero del 2018 se publicara la resolución

05/12/2017: Ya están todas las peticiones de subsanación enviadas. ¡Revisa tu correo electrónico!