ศปอท.ภ.๖

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและเทคโนโลยี ตำรวจภูธรภาค ๖