Wat met het coronavirus?

Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van het laatste coronanieuws.

28/01/2021

Een nieuw stappenplan 'Mag mijn kind naar school? vind je hier:

27/01/2021

We lezen via de pers dat er heel wat klassen en scholen sluiten. We zijn blij dat op onze Bosbesschool onze teller op vlak van bevestigde corona-diagnoses bij de kinderen nog steeds op 0 blijft staan. De leerlingen van het 5de leerjaar dragen op dit moment een mondmasker t.e.m. 2 februari omdat er een leerling in de klas in quarantaine is. Zij eten ook in de klas boterhammen om 12u.

18/12/2020

We starten de kerstvakantie met nog steeds geen enkele bevestigde corona-diagnose bij de kinderen en slechts 1 binnen het team. We zijn zeer dankbaar.

Na de kerstvakantie starten we de warme maaltijden terug op op maandag en dinsdag. Hiervoor zullen we samenwerken met een heel aantal extra vrijwilligers om de bediening aan tafel te kunnen waarmaken.

We bekijken na de vakantie ook in welke mate we eventueel de logopedie op school terug kunnen laten doorgaan maar hiervoor dient nog ruim overleg gepleegd te worden met een aantal mensen.

7/11/2020

Het meest recente stappenplan 'Mag mijn kind naar school?' vind je hier:

A4 mag je kind naar school_kleuter_V nov 20.pdf
A4 mag je kind naar school_lagersecundair nov 20.pdf

23/10/2020

Vanaf volgende week schakelen we met De Bosbes over naar code oranje. Via mail werden de ouders en leerlingen op de hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen. Deze vind je ook hieronder:

 • Afzetten blijft gebeuren zoals gewoonlijk. Kinderen zullen naar de klassen gaan in twee shifts. Eén shift bij het eerste belsignaal en één shift bij het tweede belsignaal. Het 4de, 5de en 6de plaatst de fietsen in de fietsenrekken op de parking achteraan van het ontmoetingshuis & komen binnen via het groene hek aan het voetbalplein.

 • Te laat komen kan écht niet meer als we dit systeem willen laten werken. Wie 2x te laat komt, krijgt de vraag tot online overleg met de directie, iemand uit het zorgteam, het kind of de kinderen en de ouders om samen te zoeken naar mogelijke oplossingen.

 • Mondmaskers zijn in de omgeving van de school altijd verplicht voor volwassenen. Ouders zijn niet meer toegelaten op het schoolterrein tijdens de schooluren hetzij op afspraak.

 • Speeltijden: Code oranje schrijft, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voor dat onze speeltijden kunnen verlopen zoals gewoonlijk. Kinderen mogen buiten blijven door elkaar spelen gezien de kans uiterst miniem is dat jonge kinderen elkaar in de buitenlucht besmetten. Ze ontsmetten de handen voor ze naar de speelplaats gaan en voor ze terug de klas binnen komen.

 • Middagmaal:

  • Er zijn geen warme maaltijden meer mogelijk voor de kinderen. Alle kinderen die op school eten, brengen boterhammen mee + eigen drank. Tip voor L4, L5 en L6 die om 13u05 eten: breng misschien een apart verpakte boterham mee om om 12u al te kunnen opeten op de speelplaats.

  • Enkel de brooddozen van L4, L5 en L6 kunnen in de frigo’s. De brooddozen van de andere klassen zetten we zo fris mogelijk (gang of buiten).

  • Kinderen zitten aan vaste klastafels op vaste plaatsen in de refter. De klastafels staan op voldoende afstand van elkaar.

  • Het team vrijwilligers helpt bij de ontsmetting van de handen en het meubilair tussen de eetshifts door.

 • Sport en beweging op school: we blijven maximaal inzetten op sport en beweging op school. Zolang het kan, blijven we zwemmen.

 • Ophalen:

  • ’s Middags (ma - di - do - vrij) verlaten de kinderen die thuis eten de school langs de dubbele poort

  • ’s Avonds en op woensdagmiddag verlaten de kinderen via verschillende uitgangen de school om zo niet alleen de leerlingenstroom in de gebouwen te beperken maar ook de wachtende ouders meer te spreiden.

   • JKL - JKC - K2: verlaten de school via het kleine poortje

   • K3 - L1 - L3: verlaten de school via de dubbele poort

   • L2 - L4: verlaten de school via de kapel. Kinderen van L4 die met de rij mee moeten, sluiten aan bij L5 en L6. Kinderen van L2 die met de rij mee moeten, komen naar de speelplaats langs het kleine hekje van het ontmoetingshuis. Kinderen van L2 die met de fiets naar huis gaan, gaan langs het kleine hekje hun fiets halen en verlaten de school via het fietspoortje.

   • L5 - L6: verlaten de school via de parking van het ontmoetingshuis

19/10/2020

Afgelopen weekend werd duidelijk dat één van onze leerkrachten positief testte op corona. De leerlingen van het tweede, derde, vijfde en zesde leerjaar hadden een laag-risico contact en kregen een informatieve brief van het CLB. We blijven zeer waakzaam en duimen voor een zo beperkt mogelijke impact op onze leerlingen, ons team en alle vrienden en familie.

15/10/2020

De overheid heeft beslist dat we voorlopig met de scholen in code geel blijven.

14/10/2020

De coronacijfers stijgen opnieuw duidelijk. We houden de officiële berichten goed in het oog. Samen met VZW Karel de Goede, de preventiemedewerkers, het CLB en het schoolteam bekijken we de situatie dag na dag. Nieuwe ondersteunende stappenplannen zijn gelanceerd door LOGO.

13/10/2020

Een ondersteunend overzicht 'Wat te doen als mijn kind ziek is?' werd gepost op de startpagina van onze website alsook op papier aan alle gezinsoudsten meegegeven.

05/09/2020

We zijn het schooljaar goed gestart. Bij '(nieuws)brieven en folders' vind je een brief ifv de corona-aanpak op onze school.

Fijne filmpjes...

Boekje voor kinderen van de lagere school dat vorig jaar gedeeld werd...

Je_Knappe_Corona_Boekje_algemene_versie.pdf.pdf