Schoolraad

In de schoolraad ontmoeten personeel, vertegenwoordigers van de ouders en de plaatselijke gemeenschap elkaar om in het belang van onze kinderen te overleggen hoe de school het best verder georganiseerd en uitgebouwd wordt. Indien nodig nemen ze contact op met het schoolbestuur om met hen te overleggen.

VBS De Sprong, VBS De Kiem en VBS Baliebrugge vallen onder deze schoolraad.


voorzitter van de schoolraad: Katrien Van Steenkiste

Voor onze school zetelen de volgende personen in de schoolraad:

uit de oudergeleding: Curt Biernaux

uit de personeelsgeleding: Mieke Van Hulle

uit de lokale gemeenschap: Annemie Denolf


Baliebrugge - Ruddervoorde - Waardamme Verkiezingen schoolraad 2017 - 2021 Kiesreglement voor de oudergeleding - herverkiezing De Sprong.pdf