Wij weken samen met het CLB van Torhout. U vindt alle nodige info op www.clbtorhout.be

Adres: Papebrugstraat 8, 8820 Torhout

Onze contactpersonen zijn Karen Buyck (maatschappelijk werker) en Lien Deceuninck (verpleegkundige)

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de kind- en leerlingbegeleiding vastlegt.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te helpen begeleiden, zal het CLB in overleg met de ouders en de school helpen zoeken naar een begeleidingsvoorstel.

Het CLB heeft een multidisciplinair dossier van uw kind. Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

U bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van uw kind. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.