Praktische vragen

Hoe verloopt een inschrijving?

Vanzelfsprekend starten we met een gesprek en een rondleiding op school. Daarna worden alle inschrijvingsformulieren ingevuld. Voor een inschrijving is een kopie van het kids-ID of de ISI+-kaart van uw zoon/dochter nodig.


Is er voor- en naschools opvang?

De voor- en naschoolse opvang gebeurt door de gemeente Oostkamp, in samenwerking met Ferm kinderopvang. De opvang bevindt zich momenteel nog in Oeverhof 5. Het is de bedoeling dat de opvang vanaf de eerste schooldag van januari 2021 naar de school verhuist. Dit is een zijstraatje van de Beekstraat. Meer info i.v.m. de buitenschoolse opvang vindt u op de pagina 'voor ouders' en vast en zeker ook op de website van de gemeente, www.oostkamp.be.


Kan mijn kleuter op school eten?

Wij bieden op school de kans om een warme maaltijd te nemen. Op vrijdag wordt telkens de regeling voor de volledige volgende week gevraagd. Dit kan u noteren in het heen- en weerschriftje of de schoolagenda. Het menu vindt u terug op onze website.

De kinderen kunnen ook hun boterhammen die ze meebrachten van thuis opeten. Ze krijgen water in de eetzaal, kunnen soep vragen (€ 0,50) of brengen een drankje mee van thuis. Binnen ons gezondheidsbeleid vragen wij om enkel water en melk mee te geven naar de school.


Kan mijn kleuter op school slapen?

Wij bieden de kans aan de instappende peuters om van de slaapklas gebruik te maken. Het is zeker geen verplichting. Instappende peuters die moe zijn, worden onder de goede zorgen van onze ‘slaapjuf’ voor een goed uur te slapen gelegd. Omdat we beperkt zijn in plaats, kunnen peuters maar slapen vanaf het instapmoment tot een volgend instapmoment, tenzij die twee instapmomenten heel dicht bij elkaar zouden liggen.


Moet mijn kleuter zindelijk zijn?

Voor iedereen op school is het goed dat uw kind zindelijk is als het naar school komt. Met af en toe een ongelukje kunnen wij prima om.

Is jullie peuter/kleuter echt klaar voor de kleuterklas, heb je thuis al wat zindelijkheidstraining achter de rug en wil het maar niet lukken, dan zijn wij uiteraard bereid om er ook op school aan mee te werken.


Waarom nu al naar school?

Uw zoon of dochter naar de kleuterschool laten gaan is belangrijk. De kleuterleidsters werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen en stimuleren de spontane groei naar rijpheid voor de lagere school.


Uw kind krijgt er vaardigheden (taalverwerving, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid,...) en de eerste wereldverkennende inhouden aangeboden. Het lager onderwijs bouwt verder op deze, in de kleuterschool aangeleerde, vaardigheden. Probeer uw kind met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.


Wanneer mag mijn zoon of dochter naar school?

Als uw kleuter ouder is dan 2 jaar en 6 maanden, maar nog geen 3 jaar, mag hij naar school komen op de instapdag volgend op zijn 2 en een half jaar. Deze data vindt u op de pagina ‘instapdata’.

Als uw kleuter ouder is dan 3 jaar mag hij elke dag ingeschreven worden.


Wat is een heen- en weerschriftje?

Het heen- en weerschriftje is het communicatiemiddel tussen u, als ouder, en de kleuterleidster. In het schriftje kunt u alles noteren wat de juf moet weten. De juf noteert of kleeft er alle nieuws uit de school.


Wat moet ik betalen?

U hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen!

De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar ze moet daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur.

De kosten voor het middageten, de middagopvang en de drankjes vallen niet onder de maximumfactuur. Ook indien u vrijblijvend een tijdschrift bestelt, valt dit niet onder de maximumfactuur. Dit alles komt dan op een maandrekening.


Wat zijn de voorwaarden?

Basisscholen zijn gebonden aan het ‘inschrijvingsrecht’, een voorwaarde die de Vlaamse overheid oplegt voor subsidiëring.

U verklaart zich akkoord met het schoolreglement.

Kleuters zijn nog niet leerplichtig. Toch vragen wij om ze zo regelmatig mogelijk naar school te laten komen. In het begin wegen jullie het best zelf af of jullie kindje de volle schooldagen reeds aankan.


Wat zit er in de boekentas van mijn kind?

een koek of stukje fruit voor de speeltijd

een flesje water

het heen- en weerschriftje