Capaciteit / inschrijvingsrecht

Het is een jaarlijks terugkerend puntje in de actualiteit, ouders die kamperen aan de schoolpoort om toch maar hun zoon/dochter in de school van hun keuze te kunnen inschrijven. Gelukkig loopt het bij ons niet zo'n vaart.

Om iets aan die problematiek te doen, hebben wij van hogerhand de opdracht gekregen om onze capaciteit te bepalen en aan iedereen mee te delen.

Onze school heeft geen capaciteitsproblemen. Wij hebben onze capaciteit voor 2018-2019 bepaald op:

kleuterschool: 105

lagere school: 175


De inschrijvingen voor een volgend schooljaar starten vanaf maart van het voorafgaande schooljaar.

Er geldt echter een voorrangsperiode vanaf de eerste schooldag van maart tot en met de laatste schooldag van maart voor

- broers en zussen van kinderen die reeds op onze school ingeschreven zijn.

- kinderen van personeelsleden

Concreet voor het schooljaar 2019-2020 betekent dit vanaf vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 29 maart 2019.


De vrije inschrijvingen worden voor iedereen opengesteld vanaf de eerste schooldag van april.

Concreet voor het schooljaar 2019-2020 betekent dit vanaf maandag 1 april.