De Info-Balie

Via ‘De Info-Balie’ informeren we je graag enkele malen per jaar over wat leeft, wat evolueert en wat in de kijker staat in VBS Baliebrugge.