GDPR-INFORMASJON FOR SCHIBSTEDS ANNONSØRER


SCHIBSTED BASERER SEG PÅ LEGITIM INTERESSE

Under GDPR baserer vi oss på legitim interesse (opt out) som rettslig grunnlag for databehandling. Vårt formål om å anvende data i forbindelse med målretting av annonser er en avveiing mellom våre sluttbrukeres rett til personvern og det å finansiere fri og uavhengig journalistikk. For å kunne benytte oss av legitim interesse-alternativet fokuserer vi på god kontroll over data, god transparens og effektive kontrollmuligheter for våre sluttbrukerne.

For mer informasjon om hvordan vi tilnærmer oss legitim interesse fra et brukerperspektiv, ser her: https://howwecare.schibsted.com/how-we-act/privacy/welcome-gdpr/qa/

JUSTERTE DATAPRODUKTER

Som en konsekvens av GDPR og økt fokus på god transparens og kontrollmuligheter for våre sluttbrukere, har vi fjernet eller endret de annonseproduktene og målrettingsmulighetene som etter vår vurdering krever samtykke.

Disse er:

  • Smal geografisk målretting - dette produktet tilbys ikke lenger, men vi tilbyr fortsatt bydeler i Norges fire største byer, samt alle kommuner og fylker.
  • Retargeting som direkte-produkt - retargeting er fortsatt mulig å kjøpe programmatisk.
  • CRM Matching - dette produktet er foreløpig satt på hold.

BEGRENSNING AV TREDJEPARTSAKTØRER

Vårt fokus i tråd med GDPR er på god transparens og kontrollmuligheter ut mot sluttbrukerne våre. For å gi sluttbrukerne slik kontroll, må vi i tur ha kontroll både over hvilke tredjeparter som har tilgang til data, og for hvilke formål de kan benytte data.

Derfor begrenser vi antallet tredjepartsaktører som fremover kan benyttes i forbindelse med digitale kjøp hos oss.

GODKJENTE PROGRAMMATISKE KJØPSPLATTFORMER

Siden 25. mai har vi begrenset antallet aktører som kan kjøpe Schibsteds varelager programmatisk til følgende plattformer:

AdForm, AppNexus, Bid Theatre, Google Display & Video 360 (tidigere kjent som DBM), Delta Projects, Kobler, MediaMath, The Trade Desk

Dersom dere jobber med et mediebyrå og er usikre på hvilke verktøy som tas i bruk for deres kampanjer, kontakt byrået deres. Byråene er informert om disse endringene.

GODKJENTE TREDJEPARTER FOR AD SERVING, VERIFISERING & CREATIVE MANAGEMENT

Denne listen gjelder for både direkte og programmatiske kjøp. Dersom man etter 1. oktober benytter andre aktører enn de som fremgår på listen i et digitalt kjøp, vil kjøpet ikke kunne gjennomføres.

Foreløpig hviteliste pr. 11.12.19 (link fører til tredjepart sin privacy policy):

AdForm, Adssets, AppNexus, ArtWorx, Bid Theatre, Amazon, Audience Project, Bannerflow, Delta Projects, DoubleVerify, Kobler, Greenhouse (LemonPi), Google Display & Video 360 (tidigere kjent som DCM), Impact, Integral Ad Science, Madington, Meetrics, MediaMath, MOAT (Oracle), Norstat, Seenthis, Sizmek, Tactic, The Trade Desk,

Annet:

- Javascript bibliotek fra etablerte aktører er godkjent under forutsetningen at ingen cookies benyttes

- Hosting av PNG, JPG och GIF hos en CDN, exempelvis Amazon S3, eller annonsørens eget domene er godkjent under forutsetningen at ingen cookies benyttes

- Det er tillatt å hoste fonter eksternt

Endringer kan forekomme.

Dersom dere jobber med et mediebyrå og er usikre på hvilke verktøy som tas i bruk for deres kampanjer, kontakt byrået deres. Byråene er informert om disse endringene.

Vi gjør oppmerksom på at GDPR og manglende etterlevelse av våre nye retningslinjer knyttet til tredjeparter ikke er grunnlag for kompensasjon.

OPPDATERT DATA POLICY

Schibsted jobber aktivt for brede bransjeløsninger i Norge og felles retningslinjer er avgjørende for en bransjestandard for digital annonsering som ivaretar våre sluttbrukeres personvern. I samarbeid med MBL har vi nå utarbeidet en data policy for digital annonsering på tvers av bransjen. Retningslinjer for behandling av data finner du her.

Retningslinjene setter rammen for tredjeparter som har tilgang til data fra våre siter og hvilke formål de kan benyttes til. Retningslinjene er bindende og gir publisistene rett til å stanse en kampanje eller ekskludere den aktuelle kjøperen fra å kjøre en kampanje på sin publikasjon.

IAB-RAMMEVERKET

Schibsted støtter IABs rammeverk for å forsikre oss om leverandørers rolle og behandlingsgrunnlag. Vi vurderer nøye leverandører fra IABs liste og hvilke formål de bruker data til. Rammeverket er foreløpig implementert på tek.no og vi oppfordrer alle programmatiske kjøpere til å teste IAB-rammeverket i egne verktøy ved å kjøpe der, for å sikre at ting fungerer som forventet.

KONTAKT OSS

Dersom du møter på utfordringer eller har andre spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med:

Opprettelse av dealer: programmatic@schibsted.no

GDPR-relaterte spørsmål: snoa-gdpr@schibsted.com

Øvrige henvendelser: salg@schibsted.no