วิทยาการคำนวณ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4

ครูผู้สอน ม.อรินัน สว่างใจ

สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3

จุดประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์

เพื่อให้นักเรียนได้ติดตามเนื้อหา ใบงาน และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเรียนออนไลน์นี้ หากนักเรียนไม่ทันเนื้อหาสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาการเรียนไปอ่านได้

หรือนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเนื้อหาการเรียนไปทบทวนได้

( และ ม.ได้เก็บ ภาพประทับใจ ในการเรียนออนไลน์ครั้งนี้ไว้ด้วย เผื่อจะได้เก็บไว้เป็นควาททรงจำที่ดี )