แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดกิจกรรมและผลงานดีเด่น เพื่อคุณครูจะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่ะ ผลงานที่จะนำมาเล่าสู่เพื่อนครูทุกท่านสำหรับไซต์นี้ มี 2 รางวัลที่ภาคภูมิใจและอยากนำเสนอ คือ OBEC AWARD ด้านวิชาการ และ รางวัลชนะเลิศโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ระดับประเทศ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมผลงานจากเว็บไซต์ krusiratcha.wordpress.com ค่ะ

คลิกที่นี่ >> krusiratcha.wordpress.com