5de leerjaar

Wiskunde

Deelbaarheid

Digitips derde graad

Open leerhuis - Homepagina vijfde leerjaar

Rekenweb : opdrachten

Getallenkennis 1

Breuken rangschikken

Deel van een getal nemen

Deelbaarheid (1)

Deelbaarheid (2)

Procent

Romeinse cijfers (1)

Romeinse cijfers (2)

Romeinse cijfers (3)

Romeinse cijfers (4)

Romeinse cijfers (5)

Getallenkennis 2

Breuk nemen van een getal

Breuken oefenen

Procent: print eerst de pagina (1)

Procent: print eerst de pagina (2)

Procent: print eerst de pagina (3)

Romeinse cijfers 1

Romeinse cijfermachine. Leuk!

Romeinse cijfers 2

Romeinse cijfers 3

breuken gelijknamig maken

breuken vergelijken: welke breuk is het grootst?

de g.g.d.

de grootste gemeenschappelijke deler/ kleinste gemeenschappelijk veelvoud

deelbaarheid, oefening 5

delers zoeken

getallen: reeksen aanvullen

kommagetallen ordenen

negatieve getallen

procent als breuk of decimaal getal

procenten/breuken/kommagetallen

procenten: van % naar breuk en omgekeerd

procenten: wat is dat?

Hoofdrekenen

+ en - tot 1000Y

+ en - tot 1000 (2)

Breuken: optellen en aftrekken met gelijknamige breuken [tip]

Delingen en de rest

Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken

Procent: bereken de prijsverhoging

Procent: korting berekenen

Procent: rente berekenen

Procentberekening

Rekenslang

X5, X50

ganzenbord +, -, x en : (één of twee spelers)

hoofdrekenen: alle typen, alle bewerkingen

Cijferen

Cijferen + en - (zelf in te stellen)

Cijferen : x (zelf in te stellen)

Cijferen tot 100 000 (+ en -)

Uitleg Negenproef - YouTube

Meten en metend rekenen

Blokkenbouwsels

Diagrammen lezen

Gewicht : herleidingen uitvoeren

Inhoudsmaten (2)

Land- en oppervlaktematen

Landmaten herleiden

Meten en omrekenen

Tabellen lezen

Tijdsverschil

Meten en metend rekenen : Gewichten

Bruto-Tarra-netto

Gewichten omzetten (kies niveau 5de klas)

gewichtsmaten met kommagetallen omzetten

wegen door verdelen - boter

wegen door verdelen - kaas

wegen door verdelen - wat moeilijker

Meten en metend rekenen : Geld

Betalen met euro

Geld teruggeven

gepast betalen (2)

Meten en metend rekenen : Tijd

Van wijzerklok naar digitale klokY

de digitale klok: vink "alle onderdelen" aan

digitale klokken oefenen to op 5 minuten

eeuwen

tijdsbegrippen, deel 1

tijdsbegrippen, deel 2

tijdsduur berekenen

Meten en metend rekenen : Lengte

gemiddelde lengte

herleidingen: kies niveau 5de jaar

lengtematen inoefenen

lengtematen oefenen in een tabel (1)

lengtematen oefenen in een tabel (2)

lengtematen omzetten: veel oefeningen

mm-cm-dm-m

omtrek berekenen

schaalberekening

verschillende lengtematen optellen

Meten en metend rekenen :Oppervlakte

Bepaal de oppervlakte

omzetten landmaten

oppervlakte berekenen (1)

oppervlakte berekenen (2)

oppervlakte bouwgrond berekenen

oppervlakte en landmaten

oppervlakte vierkant en rechthoek

oppervlaktematen herleiden naar landmaten

oppervlaktematen omzetten (1): kies niveau 5de jaar

oppervlaktematen omzetten (2)

oppervlaktematen omzetten (3)

Meten en metend rekenen : Inhoud

inhoudsmaten omzetten (kies niveau 5de jaar)

Meetkunde

Bouwen met blokkenY

Coördinaten (1)

Coördinaten (2)

Coördinaten (3)

Eigenschappen van driehoeken

Eigenschappen van vlakke figuren

Lijnen en hoeken

Vierhoeken

Vlakke figuren

Vlakke figuren herkennen

Meetkunde

Bouwen met blokken

Bouwen van huizen

Punten, lijnen en hoeken

Tangramfiguren maken

Vierhoeken benoemen

Vlakke figuren herkennen

Vlakke figuren: eigenschappen

blokken tellen

blokkenbouwsels: grondplannen ontdekken

cirkelfiguren tekenen

coördinaten (1)

coördinaten (2)

coördinaten (3)

diagonalen van vlakke figuren

driehoeken benoemen

grondvlak van ruimtefiguren

hoeken meten (je leert er ook nog Engels bij)

hoeken: ben jij een kenner?

hoekgrootte

mozaïekfiguren ontwerpen

perspectief: de drukkerij

perspectief: op het strand

ruimtefiguren benoemen

spiegelen (1)

spiegelen (2)

symmetrieassen

veelhoeken en niet-veelhoeken

vierhoeken: eigenschappen

vlakke figuren-quizje

Toepassingen

Rush hour: rijd de rode auto uit de parking!

Sudoko spelen

Tangram

Verhoudingstabellen

diagrammen lezen

gemiddelde

tabellen en grafieken

tabellen lezen

Bruto/tarra/netto: cake

Bruto/tarra/netto: chocoladepudding

Bruto/tarra/netto: vrachtwagen

Gemiddelde snelheid: ooievaars

Gemiddelde snelheid: op vakantie

Gemiddelde: bloemkolen

Gemiddelde: het appeltje

Inkoopprijs/verkoopprijs: hotdog

Inkoopprijs/verkoopprijs: winst

Lengte en oppervlakte: fruitbomen

Lengte en oppervlakte: rozenstruik

Ongelijke verdeling: hotel 't Kasteeltje

Ongelijke verdeling: leeftijd

Ongelijke verdeling: weegschaal 1

Ongelijke verdeling: weegschaal 2

Ongelijke verdeling: weegschaal 3

Prijsberekening: balpennen

Prijsberekening: schriften

Prijsberekening: t-shirt

Prijsberekening: weekblad

Tabellen: hond en kat