นางกนกพร ปานกลีบ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายปรมินทร์ สุวรรณกูฎ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกีรติ เอ้งฉ้วน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินเลื่อนวิทฐานะ ว17และ ว21

สรุปการปฏิบัติงาน

ประจำปีการศึกษา 2563

ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม

คลินิกคณิตศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

การแข่งขันคณิตศาสตร์ภายนอก

กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณี
วันสงกรานต์

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ/กลุ่มงานของเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์