นางกนกพร ปานกลีบ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายปรมินทร์ สุวรรณกูฎ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกีรติ เอ้งฉ้วน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินเลื่อนวิทฐานะ ว17และ ว21

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สรุปการปฏิบัติงาน

ประจำปีการศึกษา 2563

ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คลินิกคณิตศาสตร์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การแข่งขันคณิตศาสตร์ภายนอก

Carousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณี
วันสงกรานต์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ/กลุ่มงานของเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์