แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ/กลุ่มงานของเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

นางวิภา ชำนาญเรือ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

กิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 1/2564

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมแข่งขันทักษะ Spelling Bee

การแข่งขัน Crossword

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

การแข่งขัน English Quiz Competition

กิจกรรมติว O-NET ม.3 และ ม.6

ประจำปีการศึกษา 2563

IEP One Day Camp

โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ IEP

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์