แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ/กลุ่มงานของเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

นางวิภา ชำนาญเรือ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

กิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมแข่งขันทักษะ Spelling Bee

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การแข่งขัน Crossword

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

Carousel imageCarousel image

การแข่งขัน English Quiz Competition

กิจกรรมติว O-NET ม.3 และ ม.6

ประจำปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

IEP One Day Camp

โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ IEP

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์