คณะกรรมการที่ปรึกษา

พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์(หลวงปู่ภูพาน)

(เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์)

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

ศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ

(ที่ปรึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.))

กรรมการที่ปรึกษา

นายเทียรี่ เมฆวัฒนา

(ศิลปินวงคาราบาว)

กรรมการที่ปรึกษา

นายสมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์

(กรรมการผู้จัดการ บ.โฮมโปรดักส์ประเทศไทย,

ประธานชมรมปันน้ำใจสู่น้อง)

กรรมการที่ปรึกษา

นายบัญญัติ คำชนะ

(สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

กรรมการที่ปรึกษา