วิศวกรรมความปลอดภัย

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

วันนี้ - 30 กันยายน 2561

"สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย" หลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้าน

วิศวกรรมศาสตร์และความรู้ด้านอาชีวอนามัย

จบจากสาขานี้การันตีมีงานรองรับ 100%

เพราะเหตุใด ทำไมถึงกล้ากล่าวแบบนี้ แนะนำโดย www.admissionpremium.com อ่านรายละเอียด >>> กด


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา 40,000 บาท

อ่านรายละเอียด >>> กด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย(รอบ 2) ปีการศึกษา 1/2561

อ่านรายละเอียด >>> กด

ติดต่อสาขาฯ: 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทศัพท์: 0 -807-4500-27 ต่อ 385 โทรสาร: 02-807-4528-30 email: safety@sau.ac.th