วิศวกรรมความปลอดภัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และได้รับการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

สมัครเรียนวันนี้รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท

วันนี้ - 3 กันยายน 2562

สมัครเรียน >>> กด

"สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย"

หลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้าน

วิศวกรรมศาสตร์และความรู้ด้านอาชีวอนามัย

จบจากสาขานี้การันตีมีงานรองรับ 100%

เพราะเหตุใด ทำไมถึงกล้ากล่าวแบบนี้ แนะนำโดย www.admissionpremium.com

อ่านรายละเอียด >>> กด


พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณฯ

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

( รอบที่ 3 ) ประจำปีการศึกษา 2562 >>> กด

ติดต่อสาขาฯ: 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทศัพท์: 0 -807-4500-27 ต่อ 385 โทรสาร: 02-807-4528-30 email: safety@sau.ac.th