วิศวกรรมความปลอดภัย

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 35

>>คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

วันนี้ - 16 กันยายน 2561

ติดต่อสาขาฯ: 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทศัพท์: 0 -807-4500-27 ต่อ 385 โทรสาร: 02-807-4528-30 email: safety@sau.ac.th