First Day for Future 2017

ภาพงานพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และพิธี มอบทุนการศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2560


SAU