นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เอเชียอาคเนย์

รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2560

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เอเชียอาคเนย์ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2560

เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้นำนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ซึ่งในโอกาสนี้ นายวศิน อภิชัยธนกุล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผู้มีคะแนนสอบอันดับที่ 1 ของรุ่น ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

นายวศิน อภิชัยธนกุล เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจ ดีใจ ตื้นตันใจ ที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง ร.10 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต ต้องขอขอบคุณ พ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่าน ทีเป็นส่วนสำคัญ ที่ให้ผมได้รับโอกาสครั้งนี้


ทั้งนี้นายวศิน อภิชัยธนกุล ได้เกรดเฉลี่ย 3.98 ได้รับทุนเรียนดี จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทุกภาคการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า เทคนิคการเรียนดี คือ เวลาเรียนในคาบเรียนถ้าเราไม่ใช่คนขยัน เราก็ควรไขว่คว้าความรู้ในคาบเรียนให้ได้มากที่สุด ไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรให้รีบถามอาจารย์ในคาบนั้นๆทันที และที่สำคัญการติวหนังสือสอบกับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน จะทำให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

SAU