พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร

ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้นำผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขนาด 5.76 ตารางเมตร กว่า 30 ภาพ

มาจัดเป็นภาพพาโนรามาขนาดใหญ่กว่า 139 ตารางเมตร โดยเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า ประเมินค่ามิได้

มาจัดแสดงเพื่อให้บัณฑิตและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตรได้น้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ในโครงการทำดีเพื่อพ่อ หรือ Line ID: @iamSAU

SAU